O nás

Profil firmy

Firma se zabývá výrobou standardních, atypických nebo speciálních ventilátorů radiálních i axiálních. Radiální ventilátory od velikosti oběžného kola 130 mm až po velikost 2500 mm, a to v jednostranně nebo oboustranně sacím provedení. Axiální ventilátory od velikosti 250 mm do velikosti 1250 mm, ale dle dohody lze dodat i větší. Ventilátory jsou určeny pro dopravu vzdušiny čisté nebo s abrazivními či lepivými příměsemi do agresivního prostředí, teplota dopravované vzdušiny až do 800°C (radiální ventilátory). Některé ventilátory jsou plynotěsné – určeny pro dopravu chemických plynů (v prostředí s možností výbuchu) a mají atest dle požadavků ATEX (dříve Ex). Jsou určeny pro prostředí s možností výbuchu Zona 1, Zona 2 nebo i Zona 0 – ventilátory výbuchu odolné. Materiálové provedení je možné od hliníkových slitin, titanových slitin přes běžné konstrukční ocele až k vysocepevnostním nebo žárupevným materiálům. Rovněž lze dodat provedení z materiálů s vyšší odolností proti otěru. Ventilátory jsou navrhovány dle zadaných parametrů uživatele (dopravní množství, teplota, celkový tlak) a jsou tak optimálně uzpůsobené pro danou technologii. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o kusovou výrobu, je možné velikost a provedení přesně sladit s požadavky zákazníka.

Historie firmy

Společnost ARET B.W. s.r.o. byla založena v roce 1994 jako firma zabývající se projekční činností na vývoj a konstrukci atypických ventilátorů pro speciální užití. Díky neustále se zvyšující poptávce na výrobu ventilátorů, začala firma s vlastní výrobou v pronajatých prostorech ve Vlachově Březí. Od roku 1998 začala firma s postupným budováním vlastních prostor v Tvrzicích, kde je provozovna dodnes. Od samého začátku je společnost českým výrobcem a dodavatelem radiálních i axiálních ventilátorů pro průmyslové účely, zejména energetiku, hutní výrobu, petrochemii, výrobu stavebních hmot, strojírenství, ekologický průmysl a zemědělství. Zároveň se zahájením vlastní výroby společnost provádí servis ventilátorů. Od roku 2009 společnost splňuje požadavky normy ISO 9001:2015.